De Magie van MaanCirkels op Lorelei

Kom alles te weten over dit oeroude fenomeen van besloten vrouwencirkels!

 

Wat het inhoudt, waarom dit helend is, voor jou maar ook voor de wereld, welke processen er plaatsvinden, welke structuur er is, hoe je een Heilige Ruimte creëert en contact maakt met de Grote Oer-Maancirkel. Na afloop weet je hoe jij een MaanCirkel op kunt starten en draaiende houdt. 

 

Ik merk dat veel vrouwen niet precies weten wat een MaanCirkel is en bekender zijn met de Rode Tent. Dat vind ik jammer want naar mijn mening ga je met een MaanCirkel meer de diepte in doordat je met een vaste en besloten groep vrouwen een proces ingaat. 
Toen ik begon met de MaanCirkels heb ik me rot gezocht naar de opzet en richtlijnen hiervoor maar kon die nauwelijks vinden, dit blijkt toch een oeroude kennis te zijn die oraal of door het zelf te ervaren wordt doorgegeven of die verloren is gegaan.
Ik heb een methode ontwikkeld met een kaartensysteem waardoor het voor een groep vrouwen, die daar weinig ervaring mee hebben, mogelijk is om MaanCirkel-bijeenkomsten te houden. Met behulp van deze kaarten, die op het begin van de bijeenkomst worden getrokken, wordt het proces van smudgen, "Heilige Ruimte" openen en sluiten, verdeelt over alle deelneemsters.
Door dit proces gezamenlijk in eigendom te nemen empower je iedere vrouw in de cirkel, creëer je gelijkwaardigheid en bundel je alle krachten. Met deze set kaarten is het voor iedere vrouw die daar naar verlangt mogelijk om een MaanCirkel te starten. 
Door het maakproces van de MaanCirkel-kaarten, grote schilderijen die ik verklein naar a6, kom ik, tijdens het schilderen, steeds dieper in een proces waarbij ik toegang krijg tot deze oude kennis. Die schrijf ik nu op zodat ik die samen met de kaarten tijdens deze workshop op Lorelei kan delen. 

 

"The World will be saved by western women" Dalai Lama.
Ik wens de wereld meer MaanCirkels toe omdat ik geloof dat dit bijdraagt aan een betere, mooiere en helere wereld. Hoe meer vrouwen zich in cirkels met elkaar verbinden, elkaar ondersteunen en versterken, hoe groter dit krachtveld wordt en hoe meer draagkracht het krijgt. 
Vandaar mijn bevlogenheid om dit onder de aandacht te brengen. Kijk voor meer info over het festival op:  www.loreleifestival.nl